Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man skilde eller skiljde?

Svar:

Både skilde och skiljde är i dag helt accepterade former, liksom skils och skiljs samt skilt och skiljt. Denna variation saknas dock för ordet skilsmässa som bara skrivs så (och inte skiljsmässa).

Vid sidan av de traditionellt rekommenderade formerna skils, skilde, skilt finns sedan flera hundra år j-formerna skiljes, skiljs, skiljde, skiljt.

Framför allt presens passivum-formerna skiljes och skiljs har länge varit etablerade, och skiljs är i dag vanligare än skils.

I preteritum och supinum är dock skilde, skilt fortfarande i klar majoritet i bruket.

Att j-formerna vinner mark beror sannolikt på påverkan från andra verb med slutändelsen -ja, där vissa behåller j i presens (döljs, säljs, väljs) och andra också i preteritum och supinum (följde - följt, tänjde - tänjt).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej