Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder antropomorfism?
Svar:
Antropomorfism innebär ’att tillskriva icke-mänskliga varelser mänskliga egenskaper’. Det kan t.ex. vara att vi tillskriver gudar mänsklig gestalt, eller att vi tror att våra husdjur tänker som vi själva.

Ordet är bildat av grekiskans anthropos som betyder ’människa’ och morphe som betyder ’form’, ’gestalt’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej