Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När ska det ska vara jäm- och när ska det vara jämn- i sammansättningar?
Svar:
1) Om efterledet börjar på vokal eller på m, ska det alltid vara jämn-: jämnårig, jämnhög, jämnmod.

2) Det ska också vara jämn- om förledet klart anknyter till adjektivet jämn, t.ex. jämnslipa, jämnflytande.

3) Det ska annars vara vara jäm-, t.ex. om det är fråga om betydelsen ’som är i höjd med eller invid något’, t.ex. jämsides, jämföra, jämlike, jämställa.

Man kan alltså göra skillnad på jämnbred om en planka som är lika bred i hela sin längd och jämbred om en planka som är lika bred som en annan (plankorna är jämbreda).

Så här står det i Svenska Akademiens ordlista: ”Det finns en klar tendens i språkbruket att utnyttja den mer genomskinliga formen jämn-. Enklast är att använda jämn- genomgående utom i följande ord: jämbredd, jämbördig, jämföra, jämförelse, jämlik, jämsides, jämställa, jämställd, jämställdhet, jämvikt och jämväl."

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej