Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Går det lika bra med härröra sig som härröra (utan sig)?
Svar:
I dag är det så vanligt med härröra sig att de flesta inte reagerar på att det skulle vara ett normbrott. Konstruktionen är känd sedan 1600-talet, och den antas ha uppkommit genom inflytande från härleda sig, förskriva sig o.d. Ordet härröra har förlängts med ett betydelsetomt sig, liksom använda (något) förlängts till använda sig (av något). Onödigt, men inte så farligt.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej