Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det korrekt att utelämna har eller hade, t.ex. i Så är det i de tvättmaskiner som (har) tillverkats på senare tid?
Svar:
Det betraktas som helt korrekt att utelämna har eller hade i bisatser. Det är vanligt i alla sorters texter och stillägen.

Formerna som har och hade av hjälpverbet ha, går att utelämna i bisatser, men inte i huvudsatser. Därför går det bra att säga eller skriva Vilma säger att hon köpt en ny bil, men inte Vilma köpt en ny bil.

Ibland kan infinitiven ha också utelämnas efter andra hjälpverb i huvudsatser, men det uppfattas som talspråkligt i skrift: Det borde skett för länge sedan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej