Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det någon regel för när man ska använda hög eller stor, låg eller liten?
Svar:
Det går inte att ange någon generell regel för när man ska använda hög eller låg, stor eller liten.

Det heter t.ex. i stor/hög/liten/låg utsträckning men endast en stor/liten summa. Liten risk och låg risk går båda bra, liksom stor risk och hög risk, men inte i alla sammanhang. Det kan t.ex. bara heta det finns stor/liten risk för att något ska hända. Därför kan man inte ge några regler, utan måste avgöra varje fall för sig.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej