Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder ur i uttrycket ur och skur?
Svar:
Ur är ett gammalt ord för det vi nu kallar duggregn. Ur är besläktat med grekiskans úron, ett ord som svenskan har tagit upp i formen urin.

Det enskilda ordet ur används numera endast i uttrycket i ur och skur, men det utgör därtill den första stavelsen av urväder, ett ord som dock i modern svenska vanligtvis heter yrväder. Ordet är förstås även besläktat med verbet yra, använt om t.ex. snö, och substantivet yra i t.ex. snöyra. På Södermalm i Stockholm finns dessutom en gata benämnd Urvädersgränd, ett gatunamn som väl kanske är mest känt för att Carl Michael Bellman under några år bodde på adressen Urvädersgränd 3.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej