Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Känner ni till någon lämplig svensk motsvarighet till den engelska ekonomiska termen break-even point?
Svar:
Ja, brytpunkt fungerar i de flesta fall bra som ersättningsord för break-even point.

Den kritiska aspekten i en situation då omsättningen varken genererar vinst eller förlust får anses vara underförstådd i det uttrycket. Vill man betona denna aspekt mer kan förstås kritisk punkt användas.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej