Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det fokusera något eller fokusera på något?
Svar:
Det kan heta på båda sätten, men det handlar om två olika konstruktioner.

Fokusera något kan användas både i betydelsen 'skärpa något' och i betydelsen 'välja ut och inrikta sig på något':
Vi måste få publiken att fokusera intresset.
Föreläsaren fokuserade ett visst problem, inte hela miljöfrågan.

Fokusera på något används bara i betydelsen 'välja ut och inrikta sig på något':
Laget försöker fokusera på det positiva, men det är svårt efter alla motgångar.
Föreläsaren fokuserade på ett visst problem, inte hela miljöfrågan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej