Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilket av följande alternativ är det korrekta: sista-minuten resa, sista minuten-resa eller sista minuten resa?
Svar:
Skriv i första hand ihop det till ett ord: sistaminutenresa. Skriv i andra hand sista minuten-resa.

Så behandlar man oftast sammansättningar med fraser som förled. Jfr prickig korv-macka, som också kan skrivas prickigkorvmacka.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej