Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är väderlek något annat än väder? Och varifrån kommer lek i väderlek?
Svar:
I ordböckerna står att väderlek avser väderförhållanden under längre tid. Men ofta används det synonymt med väder: Vid fin väderlek – Vid fint väder.

Efterledet lek är egentligen samma lek som i lek med dockor. Men som efterled har lek också kommit att användas i en förbleknad, ja nästan betydelsetom betydelse, i stil med -ning, -het. Det förekommer också bl.a. i kärlek, storlek, grovlek.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej