Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan det heta både nattduksbord och nattygsbord?
Svar:
Den helt dominerande formen är nattduksbord. Men båda används. Båda formerna återfinns också i ordböckerna. Artiklarna för nattygsbord innehåller emellertid ofta hänvisningar till nattduksbord. Man kan förstås också säga sängbord.

Nattduksbord är det ursprungliga ordet, från slutet av 1600-talet, som då snarast betydde ’toalettbord’. Sina toalettsaker hade dåtidens dam av värld nämligen i en nattduk.

Under 1700-talet uppstod så nattygsbord genom association till ordet nattyg, som betydde saker som ’nattdräkt’, ’nattmössa’. Tyg kunde förr betyda ’saker’, ’don’, jfr verktyg.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej