Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det körriktningsvisare eller blinker?

Svar:

Den lampa som signalerar att ett fordon svänger kan kallas både körriktningsvisare och blinker. Orden är synonyma och kan användas i tal och skrift i de flesta sammanhang. Blinker har de senaste åren blivit något vanligare i skriftbruket, samtidigt som körriktningsvisare ser ut att minska.

Ett skäl att välja körriktningsvisare när man skriver är det regelbundna och enkla böjningsmönstret. För blinker gäller nämligen det motsatta: här är böjningsmönstret varierat och spretigt.

Om man väljer blinker är vår rekommendation ett av följande böjningsmönster: en blinker, den blinkern, flera blinkrar, de blinkrarna, eller en blinker, den blinkern, flera blinkers, de blinkersen.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej