Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder e-learning? Finns det något svenskt uttryck att översätta det med?
Svar:
E-learning kan stå för all slags utbildning som innefattar datorer som verktyg. Generellt är inlärning och lärande dåliga översättningar, och man får hitta lämpliga, mer precisa översättningar beroende på sammanhanget: datorstödd utbildning, interaktiva läromedel, webbaserad kurs.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej