Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Sic! – hur används det?

Svar:

Sic! kan sättas ut vid citat och referat för att ange att något uppseendeväckande i texten faktiskt är korrekt återgivet. Det kan röra sig om ett stavfel, ett felaktigt ordval, en konstig formulering, en motsägelse eller liknande. Uttrycket sätts vanligtvis inom hakparentes och följt av ett utropstecken: [sic!].

Sic är latin och betyder ’så’.

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej