Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Sic! - hur används det?
Svar:
Det latinska ordet sic betyder 'så'. Det kan sättas ut i citat och referat för att ange att något uppseendeväckande i texten faktiskt är korrekt återgivet. Det kan röra sig om ett stavfel, ett felaktigt ordval, en konstig formulering, en motsägelse eller någon annan lapsus. Det är särskilt viktigt att markera sådant om felet kan påverka utläsningen eller tolkningen av texten.

Uttrycket sätts vanligtvis inom parentes och ofta kursiverat och följt av ett utropstecken: [sic!].

Vill man använda ett svenskare skrivsätt går det förstås bra att skriva [så!] eller bara [!] i stället.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej