Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är korrekt, givit eller gett?

Svar:

Både gett och givit är fullt korrekta former. De är bägge kända i skrift ända sedan 1600-talets mitt.

Tidigare ansågs gett vara vardagligt och givit var den normala formen, särskilt i skrift. I dag börjar det luta åt att gett är den normala formen medan givit ses som en mer högtidlig form, och kanske även något ålderdomlig.

I nyare tidningstexter är gett ungefär dubbelt så vanligt som givit. Mellan passivformerna getts och givits väger det betydligt jämnare.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej