Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är riktigt, givit eller gett?
Svar:
Både gett och givit är korrekta former. De är båda kända i skrift ända sedan 1600-talets mitt.

Tidigare ansågs gett vardagligt och givit som den form man skulle använda, i synnerhet i skrift. I dag börjar det luta över till att gett anses som normalform och givit som högtidligare, och kanske även något ålderdomligt.

I nyare tidningstexter är gett ungefär dubbelt så vanligt som givit. Mellan passivformerna getts och givits väger det betydligt jämnare.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej