Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur markerar man att man utelämnar något i ett citat?
Svar:
Utelämning inuti citat markeras med tre punkter för kortare avbrott, framför allt inuti en mening, och med tre tankstreck för längre avbrott i texten.

När man behöver förtydliga för läsaren att markeringen inte tillhör originaltexten, kan de tre punkterna och strecken sättas inom hakparenteser [...] [– – –]

Exempel 1:

I bilagan till budgetpropositionen har statsrådet uttryckligen sagt att "förändringar av skolan ... måste förankras hos dem som har det dagliga ansvaret för verksamheten".

Exempel 2:

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde i tomtföreningens styrelse, den 14 januari 1998.

– – –

Punkt 4 Det beslöts att föreningens namn hädanefter tecknas av ordföranden och kassören.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej