Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur anser ni att -ke- i glykemisk bör uttalas?
Svar:
Ordet glykemisk uttalas med /k/. Det är bildat till grek glykys, ’söt’ (jfr glykos, numera glukos druvsocker) och -em av grekiskans haima ’blod’.

Det är alltså inte ordet kemisk eller kemi som ingår. Ett uttal med tj-ljud vore därför missvisande.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej