Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför har vi stavningen ck och inte kk i svenskan?
Svar:
I alla de nordiska språken skrev man ända till slutet av medeltiden kk. När boktryckarkonsten kom till Norden från Tyskland började man efter tyskt mönster att använda ck i stället för kk. Det skrivsättet slog snabbt igenom inte bara i svenskan utan också i danskan, norskan, finskan och isländskan. I alla dessa språk utom svenskan byttes emellertid senare ck ut mot kk igen – den ändringen genomfördes i stort sett under 1700-talet. Svenskan behöll alltså ck, samma skrivning som tyskan och engelskan haft ända sedan medeltiden.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej