Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder Tuus som man kan se som avslutningsfras i brev?
Svar:
Ordet tuus är latin för ’din’.

Detta var vanligare förr i brev till någon som avsändaren inte var personlig vän med men stod på kollegial fot med. (Då kunde man alltså tilltala varandra med du.) De inleddes ofta med Broder! eller Bäste bror! Sådana brev kallades broderbrev.

Som framgår avspeglar detta en mansdominerad tid. Om avsändaren var en kvinna måste hon ha den feminina formen Tua!

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej