Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man ha stor eller liten bokstav på ordet kejsare och andra titlar?

Svar:

Det skrivs med liten begynnelsebokstav: kejsare.

Kejsare är en titel, och titlar är inte egennamn. Därför skrivs de med liten bokstav. Det gäller även andra titlar som kung, drottning, greve, prinsessa och prins.

Däremot skrivs kungliga tilltalsfraser inledda med Eders/Ers, Hans/Hennes etc. med stor bokstav: Ers Kungliga Höghet, Hans Majestät Konungen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej