Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför stavas damning så, och inte dammning? Vad är det för språkregler som ligger bakom?
Svar:
Bokstaven m kan bara dubbleras framför bokstav som betecknar en vokal och i ordslut. Ett ordslut är ett ordslut även när ordet ingår i sammansättning eller följs av genitiv-s. Därför skrivs det: damma, damm, dammlucka, damms och lamma, lamm, lammskinn, lamms.

När m följs av en konsonantbetecknande bokstav, enkelskrivs det däremot: damning och lamning.

Det är för övrigt bara i tre ord som ett m i slutställning dubbelskrivs: damm, lamm och ramm.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej