Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man månadsnamn med stor eller liten bokstav? Blir det alltså Januari eller januari?
Svar:
Skriv januari.

Alla månadsnamn skrivs med liten begynnelsebokstav i svenskan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej