Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs veckodagarna med stor eller liten begynnelsebokstav?
Svar:
Skriv måndag, tisdag och så vidare.

I svenskan skrivs alla veckodagar med liten begynnelsebokstav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej