Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Har namn på älvar, floder och åar n-genus eller t-genus?
Svar:
Älvar och floder (liksom sjöar) har normalt n-genus. Det är helt naturligt om namnet slutar på å, älv, flod: den rena Stångån; Klarälven är vacker; den mäktiga Mississippifloden.

Men även annars används n-genus, förmodligen för att man tänker sig flod e.d. som efterled: den mäktiga Mississippi, Mississippi är mäktig.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej