Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför heter det Malmö hamn men Malmös stadsdelar? Varför är det bara ett genitiv-s ibland vid ortnamn?

Svar:

Ortnamn som slutar på vokal får en s-lös form i etablerade förbindelser med namnkaraktär, t.ex. Malmö hamn, Uppsala domkyrka, Skara stift.

Tillfälliga sammanställningar av ortnamn och ett annat substantiv berörs inte: Malmös stadsdelar, Uppsalas busstrafiknät, Skaras invånare.

Namnen Falun och Kalmar är speciella. I äldre tid slutade de på vokal i grundform. Därför har de också s-lös form i fasta namnförbindelser: Falu koppargruva, Kalmar län, men däremot Faluns äldre hus, Kalmars skolor.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej