Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man Advent eller advent? Och heter det adventskonsert eller adventkonsert?

Svar:

Det skrivs med liten bokstav, advent, liksom andra benämningar på helger (jul, påsk osv.).

När advent är förled i en sammansättning lägger man till ett så kallat foge-s mellan leden: adventskalender, adventskonsert, adventsstake, adventsstjärna.

Ordet finns belagt i svenskan sedan slutet av 1200-talet och kommer av latinets adventus som betyder ’ankomst’. Det är Jesus ankomst, alltså hans födelse, som åsyftas.

Läs även: När ska det vara ett s i en sammansättning?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej