Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man Jag bifogar yttrandet i dess helhet eller Jag bifogar yttrandet i sin helhet?

Svar:

Båda varianterna betraktas som korrekta.

Valet mellan sin och dess påverkas, precis som valet mellan sin och hans/hennes, av om pronomenet hör ihop med subjektet eller inte. I Jag bifogar yttrandet är jag subjekt och yttrandet objekt. Frasen i dess helhet syftar tillbaka på yttrandet, alltså på objektet. Därför är det korrekt att skriva Jag bifogar yttrandet i dess helhet.

Men många uppfattar frasen i sin helhet som ett fast uttryck. Fasta uttryck brukar inte böjas, och då blir det alltså Jag bifogar yttrandet i sin helhet.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej