Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det "Jag bifogar yttrandet i dess helhet" eller "Jag bifogar yttrandet i sin helhet"?
Svar:
Båda varianterna betraktas som korrekta.

Valet mellan sin och dess påverkas, precis som valet mellan sin och hans/hennes, av om pronomenet hör ihop med subjektet eller inte. I "Jag bifogar yttrandet" är jag subjekt och yttrandet objekt. Frasen i dess helhet syftar tillbaka på yttrandet, alltså på objektet. Därför är det helt riktigt att skriva "Jag bifogar yttrandet i dess helhet".

Många uppfattar emellertid frasen i sin helhet som ett fast, oföränderligt uttryck. Sådana brukar inte böjas, och då blir det alltså "Jag bifogar yttrandet i sin helhet".

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej