Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad man bör kalla den som blir validerad? En validand? En validant?
Svar:
Om man nu tycker att man måste ha ett ord för det blir det validand enligt mönstret konfirmera:konfirmand, tentera:tentand, examinera:examinand. Med ändelsen -and skapas ett ord för den som blir utsatt för verbhandlingen.

Ändelsen -ant används för att beteckna den som utför verbhandlingen, t.ex. deklarera:deklarant, kverulera:kverulant, aspirera:aspirant.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej