Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur är det – i stort sett eller i stort sätt?

Svar:

Det korrekta uttrycket är i stort sett. Det handlar alltså om att se något i stora drag, i dess helhet e.d.

Att många tvekar beror på att de flesta i sitt uttal inte skiljer mellan sett och sätt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej