Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Går tripp trapp trull nedåt i storlek eller uppåt?

Svar:

Det råder olika uppfattningar om detta. En del menar att tripp-trapp-trull börjar från det största och går mot det minsta, andra menar att det är tvärtom. Tripp förknippas ofta med något litet och lätt – det finns också språkhistoriskt stöd för en sådan tolkning. Men det finns också mer utbyggda ramsor som ”tripp-trapp-trull, mammas lilla hjärtegull”, där trull kommer att sammankopplas med lilla hjärtegull, och alltså tolkas som något litet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej