Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man böja cool?
Svar:
Ja, det böjs: cool, coolt, coola; coolare, coolast.

I vissa ordböcker står att det är oböjligt, men det stämmer inte med språkbruket i dag. Tidigare kunde man lämna det oböjt i predikativ (predikatsfyllnad), t.ex. Det var cool, eller i utrop, t.ex. Vad cool! Nu är ordet så införlivat i svenskan att det böjs som vanligt. Det heter alltså Det var coolt, Vad coolt!

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej