Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda senior och junior om kvinnor? Var härstammar orden ifrån?
Svar:
Båda orden kommer från latin, senior betyder ’äldre’ och junior betyder ’yngre’.

I latinet är former som senior och junior både maskulinum och femininum. Det finns alltså inget formellt hinder för att använda orden om flickor och kvinnor. Men det förekommer knappast.

Man kan jämföra senior och junior med motsvarande användning av den äldre och den yngre.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej