Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med integrism?
Svar:
Det är detsamma som fundamentalism.

Tidigare användes integrism om en riktning inom den katolska kyrkan. Numera används det efter franskt språkbruk också om islamsk fundamentalism. Det finns också ett adjektiv integristisk.

Eftersom det är svårt att förstå den avsedda betydelsen av integrism utifrån det besläktade ordet integrera ’samordna, införliva’ och integritet ’okränkbarhet, oberoende’ är det bättre att använda ordet fundamentalism.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej