Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det idrifttagning eller drifttagning?
Svar:
Substantivet till ta i drift blir idrifttagning , liksom substantivet till sätta i drift blir idriftsättning.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej