Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det i eller på Jylland?

Svar:

Skriv på Jylland. Jylland är den halvö som utgör det danska fastlandet.

Prepositionen är den preposition som normalt används om halvöar, t.ex. på Kullen, på Vänsersnäs. Det är därför man i svenskan föredrar på Jylland. Ibland kan man höra eller se i Jylland. Det beror antagligen på inflytande från motsvarande danskt språkbruk, där i Jylland är det vanliga.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej