Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man säga Det lös i rummet eller måste det vara lyste? Och vad med Det rök ur skorstenen? Ska det vara rykte?

Svar:

I skriftspråket är det oftast lyste. Det  är den form som rekommenderas i första hand, både av oss och i ordböcker. Men formen lös är inte fel i skrift, och i talspråk är den mycket vanlig i stora delar av landet.

Med rök och rykte är det tvärtom. I skriftspråket är ser man oftast rök, och det är den rekommenderade skriftformen. Men i talspråket är formen rykte mycket vanlig.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej