Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det några regler kring timme och timma?
Svar:
Orden timme och timma kan i alla sammanhang ersätta varandra. Formen timme är den vanligaste i skriftspråk.

I fornsvenskan var timme grundform (nominativ) och timma böjd form, alltså den som t.ex. användes när ordet stod som objekt eller efter preposition. Båda formerna har överlevt och kommit att användas som grundform. I talspråket är timme är vanligast i de södra delarna av Sverige, timma i de mellersta och norra delarna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej