Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga tänket, eller måste det heta tänkandet?
Svar:
Ordet tänk (ett tänk, tänket) används för det mesta synonymt med tänkande. Någon gång kan det också stå för tankar. Det består förstås av stammen i verbet tänka. Detta sätt att bilda ord är på intet sätt nytt. Andra sådana substantivbildningar är dyk, ligg, sug, strul och åk. Ibland vet man inte om det är substantivet som gett upphov till verbet eller tvärtom (jämför leka – lek, ropa – rop).

Dessa substantiv är korta och behändiga jämfört med andra som är bildade med ändelser, som tänkande, liggande, sugande, åkande, och kan därför vara fullt motiverade. Vissa av dem uppfattas dock som lite barnsliga. Det är inte så konstigt, eftersom den här ordbildningstypen är vanlig hos barn. Andra (som sälj och forsk) uppfattas nog snarast som jargong. Det finns därför skäl att uppmana till viss försiktighet med en alltför ymnig användning av dessa kortord.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej