Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Sätter man punkt före eller efter citattecken?
Svar:
1. När citatet utgör en egen mening placeras citattecknet efter punkt (frågetecken, utropstecken):

”Det vore bra om vi hann med nästa buss.”

2.När citatet inte utgör en egen mening placeras citattecknet före:

Det är riktigt som han skriver ”att det i dag inte finns någon förordning som ålägger högskolorna att trycka avhandlingar”.

Se vidare Svenska skrivregler.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej