Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är empati något annat än sympati?
Svar:
Empati innebär förmåga till inlevelse i andras behov och reaktioner. Ofta går det bra att säga inlevelse. Det kommer ytterst av grekiskans empatheia ’lidelse’.

Sympati innebär känsla av varm uppskattning av någon. Det kommer från grekiskans sympatheia ’medlidande’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej