Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man säga om ifall, till exempel: ”Han frågade om ifall han fick byta plats med henne”?

Svar:

Det händer att man säger så, men vi rekommenderar att välja ett av orden, antingen ”Han frågade ifall han fick byta plats med henne” eller ”Han frågade om han fick byta plats med henne”.

 

I vissa konstruktioner fungerar om ifall bra, till exempel när om är betonat och fungerar som verbpartikel: ”Jobbet måste göras om ifall datorn stängs av”. Här hör om ihop med verbet göra. Då används ifall i stället för ett andra om, som i ”Jobbet måste göras om om datorn stängs av”.

 

Man kan också skriva om huruvida, men även här rekommenderar vi i första hand att bara använda ena ordet. Alltså hellre ”Han frågade huruvida han fick byta plats med henne” eller ”Han frågade om han fick byta plats med henne” än ”Han frågade om huruvida han fick byta plats med henne”.

 

Ibland är dock om huruvida befogat, till exempel i meningen ”De har begärt ett yttrande från domstolen om huruvida bolagets ensamrätt är förenlig med lagen.”

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej