Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man skriva om ifall och om huruvida?

Svar:

I de flesta fall rekommenderar vi att man väljer ett av orden. Det är alltså bättre att skriva Han frågade om han fick byta plats med henne eller Han frågade ifall han fick byta plats med henne, än att skriva Han frågade om ifall han fick byta plats med henne.

Enstaka gånger är om ifall motiverat, som när om är en betonad verbpartikel: Jobbet måste göras om ifall datorn stängs av. Här hör om ihop med verbet göra, och ifall används för att undvika två om efter varandra.

På samma vis kan man ofta stryka antingen om eller huruvida när de två orden kommer efter varandra. Det är bättre att skriva Han frågade om han fick byta plats med henne eller Han frågade huruvida han fick byta plats med henne än Han frågade om huruvida han fick byta plats med henne.

Men även här finns det situationer när det är befogat att skriva om huruvida. Det gäller framför allt när man vill undvika att prepositionen om och bisatsinledaren om står efter varandra: Vi har begärt in ett yttrande från domstolen om om bolagets ensamrätt är förenlig med lagen. Här är det bättre att skriva: Vi har begärt in ett yttrande från domstolen om huruvida bolagets ensamrätt är förenlig med lagen.

Ett alternativ i detta fall kan vara att behålla om som bisatsinledare, och välja en annan preposition i stället för om: Vi har begärt in ett yttrande från domstolen rörande om bolagets ensamrätt är förenlig med lagen.

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej