Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är å i åkalla, åberopa?
Svar:
Första ledet i åkalla, åberopa är prepositionen å. Den förekommer i dag bara som förled i sammansättningar och i vissa stående uttryck som å ena sidan – å andra sidan, fara å färde, å någons vägnar.

Annars använder man i dag , som uppstått genom att man felaktigt tolkat uppå som upp + på i stället för upp + å.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej