Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man säga Jag är äldre jämfört med Lena? Måste det inte vara Jag är äldre än Lena eller Jag är gammal jämfört med Lena.

Svar:

Vi anser att det finns goda argument för konstruktionen ngn är äldre jämfört med ngn.

Konstruktionen har visserligen traditionellt ifrågasatts, eftersom den har uppfattats som en blandform av de konstruktioner som du nämner som alternativ. Men den är relativt frekvent, och ibland fungerar den bra: ”En viktig förklaring är att personalen är äldre jämfört med tidigare” , ”Avkastningen har legat omkring 15 procent lägre jämfört med andra aktier” , ”Alla eurorelaterade valutor har blivit betydligt dyrare jämfört med förra sommaren”.

Förklaringen till att konstruktionen börjat användas alltmer är antagligen att jämfört med lexikaliserats, d.v.s. fixerats i en fast fras med samma betydelse och funktion som den underordnande konjunktionen än.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej