Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det regulär eller reguljär?
Svar:
Reguljär är fullständigt dominerande i bruket, och den enda form som tas med i moderna ordböcker.

Tidigare fanns regulär och regular samt ytterligare ett antal varianter.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej