Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Man kan ju prenumerera på en tidning, men kan en tidning vara prenumererad?
Svar:
Det hör kanske inte till normalt språkbruk, och participformen prenumererad står heller inte med i ordböckerna. Men prenumererad är inte helt ovanligt i språkbruket, t.ex. inom tidnings- och förlagsvärlden. Vi har inget att invända mot ordet.

Exempel: Nästan hela upplagan är prenumererad.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej