Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda här så här: Här vi är är det fullt med folk.

Svar:

I skånskan förekommer det att här används på detta sätt. Man använder alltså här som relativt adverb i stället för där, som i dagens standardsvenska: Där vi är är det fullt med folk eller lite längre Här där vi är är det fullt med folk.

I äldre rikssvenska kunde man enligt Svenska Akademiens historiska ordbok använda här på det sätt som man fortfarande kan i skånska dialekter.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej