Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda här så här: Här vi är är det fullt med folk.
Svar:
Enligt uppgift från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund kan man det i skånskan.

Man använder alltså här som relativt adverb i stället för där, som det heter i nutida riksspråk: Där vi är är det fullt med folk eller lite längre Här där vi är är det fullt med folk.

Men i äldre riksspråk kunde man enligt Svenska Akademiens ordbok använda här på det sätt som man fortfarande kan i skånskan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej