Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder diskretionär?
Svar:
Adjektivet diskretionär betyder ’godtycklig’, ’överlämnad åt (någons) gottfinnande’.

Det går tillbaka på en betydelse av diskretion som i dag inte längre är vanlig, nämligen ’godtycke’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej