Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva sappa i stället för zappa?
Svar:
Sappa är en fullt rimlig svensk stavning. Och den förkommer också, även om den ännu inte kommit in i någon ordbok.

Zappning eller sappning innebär snabbt växlande mellan olika tv-kanaler med hjälp av fjärrkontrollen. Det kan också användas i överförd mening, om rastlöst och lite planlöst växlande mellan olika livsstilar eller andra alternativ.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej